Nya riktlinjer, länkar & dokument

Tidigare dokument (I bokstavsordning):

  • Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff - Prop. 2018/19:165 (Utbildningsdepartementet)
  • Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning – SFS 2019:504
Bild som illustrerar läsmaterial